baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nas

BIURO CZYNNE:
czwartek 15:00 - 17:00


04.04.2020

Ważne informacje dla osób prowadzacych działalność gospodarczą

Otrzymaliśmy , za pośrednictwem Komisji Krajowej, informacje z ZUS dotyczace wsparcia realizowanego w ramach  tzw. tarczy antykryzysowej. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020
2. 
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
3.
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
4.
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:  (zamieszczamy obok nazwy poszczególne  druki wniosków wraz z instukcjami )


 
RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek, (pobierz tutaj...)
 
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),  (pobierz tutaj...)

           RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność, (pobierz tutaj... )

            RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatnosci lub rozłozenie na raty nalezności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

           (pobierz tutaj...)

Podziękowanie- Apel Komisji Krajowej

podziekowanie_kk

pełny tekst do pobrania tutaj...

19.03.2020
  Ważne informacje dot. obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie

W zwiazku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju  Główny Inspektor Pracy podjął decyzję m. in. dotyczącą keirowania pracowników na badania profilaktyczne. Stanowisko GIP  sprawie obowiazku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP w całości przedstwiamy tutaj...  

17.03.2020
Informacje otrzymane z Forum Zwiazków Zawodowych za posrednictwem Komisji Krajowej dot. KORONAWIRUSA

Działania podejmowane przez Komisję Europejską - KORONAWIRUS - tekt tutaj...
Oświadczenie europejskich partnerów społecznych ETUC, BusinessEurope, CEEP, SME w sprawie epidemii COVID-19 tekst tutaj...

16.03.2020
S.Bogucki

30.01.2020
Dialog społeczny tematem europejskiej konferencji
O dialogu społecznym dyskutowano w warszawie, podczas europejskiej konferencji, w której udział brali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” – 80.
Z problemami dotyczącymi dialogu spotykamy się nader często, dlatego też zachęcamy do przeczytanie relacji w formie wywiadu, jakiego udzielił członek naszego związku- Piotr Morta.
http://fzz.org.pl/relacja-z-europejskiego-seminarium-efbww/

19.01.2020
Posiedzenie Prezydium Zarzadu Regionu Dolnoślaskiego Forum Zwiazków Zawodwych

W pierwszym w tym roku posiedzeniu Prezydium ZR WD FZZ, które odbyło się w Karpaczu w dniach 16-17 stycznia2020 wzięli udział: Marian Radoła i Gabriela Żelazna. Na posiedzenie zaproszono również członków Powiatowych Rad Rynku Pracy reprezentujących FZZ w różnych powiatach województwa dolnośląskiego. Omówiono działania Zarządu Regionu Dolnośląskiego FZZ w minionym roku, jak również rozmawiano na temat pracy  PRRP. Było to pierwsze spotkanie Prezydium z osobami które reprezentują Forum w  powiatach, a nie są członkami Zarządu RD FZZ.


15.01.2020
Posiedzenie Prezydium Zarzadu Regionu

10 stycznia br. odbyło się pierwsze w nowym roku wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Członkowie Prezydium podsumowali  udział naszych przedstawicieli w uroczystych obchodach rocznicowych na terenie kraju w minionym roku, udział członków w różnych posiedzeniach m. in. Komisji Krajowej , Forum Związków Zawodowych, WKDS. Przygotowano projekt kalendarium na rok bieżący wraz z preliminarzem wydatków.
Prezydium ustaliło że posiedzenia Zarządu Regionu Dolnośląskiego odbędzie się 28 lutego br. o godz. 9:30. Miejsce posiedzenia zostanie podane delegatom po dokonaniu rezerwacji Sali. Natomiast Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020r.

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski