baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nas

BIURO CZYNNE:
czwartek 15:00 - 17:00


02.07.2020
Propozycja zmian w Ustawie dotyczacej minimalnego wynagrodzenia za pracę w ochronie zdrowia 

Pracownicy ochrony zdrowia  pamietają zapewne Rozporzadzenia Rady Ministrów, w którym to ustalone zostały minimalne stawki wynagrodzenia za ich pracę. Już wówczas wprowadzone wspólczynniki pracy budziły wiele kontrowersji. Forum Zwiazków Zawodowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników ochrony zdrowia wystosowało stosowne pismo skierowane do Ministra Zdrowia. Treść pisma tutaj...

02.07.2020
Nowe Prawo Oświatowe
W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020r ukazał się jednolity tekst Prawa oświatowego.  Z dokumentem tym, w ktorym uwzglednione zostały  wszelkie dotychczasowe zmiany, można zapoznać sie w zakładce "Prawo"

05.06.2020
Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

 Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.  Komisja Krajowa skierowała pismo do Ministra Zdrowia, gdyż nie wszyscy pracownicy mający bezpośredni udział w opiece nad pacjentami zostali ujęci w ww. rozporzadzeniu. Treść pisma tutaj..


26.05.2020
Będziemy się bacznie przygladać tej nadzwyczajnej sytuacji...
rozmowa z Markiem Mnichem Przewodniczacym Komisji Krajowej o kryzysie w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku przeprowadzona przez Śląski Kurier WNET.  tekst rozmowy tutaj...
 

09.05.2020
Pomiary temperatury u pracowników

W wielu zakładach pracy wykonywane są pomiary temperatury u pracowników. Nie wszędzie do wykoania takich pomiarów stosowane sa odpowiednie narzędzia. Taki sygnał otrzymaliśmy od  Przewodniczącego Komisji Zakładowej  NSZZ "Solidarność" - 80 działającej przy ELWAT ESI, gdzie pracownikom wykonywano pomiary przy użyciu Pirometru IR267 z wiązką lasera.  Z opinią Dolnoślaskiego Ośrodka Medycyny Pracy można się zapoznać tutaj... Apelujemy: Dbajmy o swoje i innych zdrowie. Nie bójmy się sprawdzić jakie jest przeznaczenie sprzetu  używanego w naszych zakładach pracy np. do wykonywania pomiaru temperatury ciała i czy posiada ob odpowiednie atesty. 

01.05.2020
Apel do Premiera wystosowany przez Komisję Krajową

apel
pełny tekst do pobrania  tutaj...

10.04.2020
wielkanoc2020


07.04.2020

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia.


Koleżanki i koledzy pracujący w ochronie zdrowia!

Dziś Wasze święto. Otrzymacie zapewne wiele ciepłych słów w czasie trwającej pandemii. 

Dziś Wasza praca okazuje się być ważna i potrzebna. Rozdawane są Wam uśmiechy, brawa.

Życzymy Wam aby Wasza praca była doceniana zawsze, 

bez względu na jakim stanowisku pracujecie, w jakim czasie i miejscu.

By każdy pracownik ochrony zdrowia miał godziwe warunki pracy i płacy.

roze2


04.04.2020

Ważne informacje dla osób prowadzacych działalność gospodarczą

Otrzymaliśmy , za pośrednictwem Komisji Krajowej, informacje z ZUS dotyczace wsparcia realizowanego w ramach  tzw. tarczy antykryzysowej. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020
2. 
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
3.
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
4.
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:  (zamieszczamy obok nazwy poszczególne  druki wniosków wraz z instukcjami )


 
RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek, (pobierz tutaj...)
 
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),  (pobierz tutaj...)

           RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność, (pobierz tutaj... )

            RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatnosci lub rozłozenie na raty nalezności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

           (pobierz tutaj...)

Podziękowanie- Apel Komisji Krajowej

podziekowanie_kk

pełny tekst do pobrania tutaj...

19.03.2020
  Ważne informacje dot. obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie

W zwiazku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju  Główny Inspektor Pracy podjął decyzję m. in. dotyczącą keirowania pracowników na badania profilaktyczne. Stanowisko GIP  sprawie obowiazku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP w całości przedstwiamy tutaj...  

17.03.2020
Informacje otrzymane z Forum Zwiazków Zawodowych za posrednictwem Komisji Krajowej dot. KORONAWIRUSA

Działania podejmowane przez Komisję Europejską - KORONAWIRUS - tekt tutaj...
Oświadczenie europejskich partnerów społecznych ETUC, BusinessEurope, CEEP, SME w sprawie epidemii COVID-19 tekst tutaj...

16.03.2020
S.Bogucki

30.01.2020
Dialog społeczny tematem europejskiej konferencji
O dialogu społecznym dyskutowano w warszawie, podczas europejskiej konferencji, w której udział brali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” – 80.
Z problemami dotyczącymi dialogu spotykamy się nader często, dlatego też zachęcamy do przeczytanie relacji w formie wywiadu, jakiego udzielił członek naszego związku- Piotr Morta.
http://fzz.org.pl/relacja-z-europejskiego-seminarium-efbww/

19.01.2020
Posiedzenie Prezydium Zarzadu Regionu Dolnoślaskiego Forum Zwiazków Zawodwych

W pierwszym w tym roku posiedzeniu Prezydium ZR WD FZZ, które odbyło się w Karpaczu w dniach 16-17 stycznia2020 wzięli udział: Marian Radoła i Gabriela Żelazna. Na posiedzenie zaproszono również członków Powiatowych Rad Rynku Pracy reprezentujących FZZ w różnych powiatach województwa dolnośląskiego. Omówiono działania Zarządu Regionu Dolnośląskiego FZZ w minionym roku, jak również rozmawiano na temat pracy  PRRP. Było to pierwsze spotkanie Prezydium z osobami które reprezentują Forum w  powiatach, a nie są członkami Zarządu RD FZZ.


15.01.2020
Posiedzenie Prezydium Zarzadu Regionu

10 stycznia br. odbyło się pierwsze w nowym roku wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Członkowie Prezydium podsumowali  udział naszych przedstawicieli w uroczystych obchodach rocznicowych na terenie kraju w minionym roku, udział członków w różnych posiedzeniach m. in. Komisji Krajowej , Forum Związków Zawodowych, WKDS. Przygotowano projekt kalendarium na rok bieżący wraz z preliminarzem wydatków.
Prezydium ustaliło że posiedzenia Zarządu Regionu Dolnośląskiego odbędzie się 28 lutego br. o godz. 9:30. Miejsce posiedzenia zostanie podane delegatom po dokonaniu rezerwacji Sali. Natomiast Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020r.

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski