baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nasKomisja Krajowa
Komisja KrajowaNasza organizacja
jest zrzeszona w
05.02.2021

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2021r. tutaj...

19.12.2017

Prezentacja dot. zmian w Oświacie do pobrania tutaj

Zmiany w Kodeksie Pracy- porównanie przygotowane przez FZZ dop pobrania tutaj

****************************************************************************************************

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące sposobu i organizacji zajęć w szkołach po zmianach treści art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela oraz organizowania opieki świetlicowej. - tekst tutaj...

Pismo FZZ do Minister Elżbiety Rafalskiej:   w sprawie projekt zmiany ustawy o zwiazkach zawodowych 

                                                                          w sprawie prognozowanych wskaźników makroekonomicznych
Stanowisko NSZZ "Solidarność"-80
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2016r. 

Stanowiska:

Rady Dialogu Społecznego dot. prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej

FZZ w sprawie projektu zmiany Ustawy o związkach zawodowych

Prezentacja Wicepremiera RP Mateusza  Morawieckiego  - Plan na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju


Czy pracownik zatrudniony na na innej umowie niż umowa o pracę może być członkiem związku zawodowego?
 - opinia Rzecznika Praw Obywatelskich
 - pisma Rzecznika Praw Obywatelskich
 - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - 80 dot. zapisów w Statucie Forum Zwiazków Zawodowych - tekst do pobrania  tutaj... 

Opinia dotyczaca zasad powoływania dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej  pobierz...

Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata"  dot. zmian w Karcie Nauczyciela. pobierz...


Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski