baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nasKomisja Krajowa
Komisja KrajowaNasza organizacja
jest zrzeszona wDlaczego warto zapisać się do

logo_regionu

    Aktualna sytuacja ekonomiczna wywiera duży wpływ na rynek pracy, na sferę stosunków pracy oraz na relacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Często obserwujemy, iż relacje te nie są prawidłowe, a prawa pracowników nie znajdują właściwego zrozumienia ze strony pracodawców.

Zadajmy zatem pytanie, co należy zrobić, jakie działania należy koniecznie podjąć, abyśmy, jako pracownicy byli przez pracodawcę traktowani jak partnerzy. Aby nasze podstawowe prawa były należycie przestrzegane.

Jedynym rozwiązaniem jest utworzenie związku zawodowego.


Jako pojedyncze osoby nie jesteśmy, bowiem w stanie skutecznie bronić swych praw. Zwłaszcza w zakresie obrony trwałości miejsc pracy.

 • Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.

  Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy ? podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści: "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy Organizacji Związkowych w sytuacji, gdy pracownik niezrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw Zakładowej Organizacji, która wyraziła na to zgodę";

  Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Sprzeciw NSZZ''Solidarność''-80 powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy będziesz sam.
     

 • Twoje wynagrodzenie jest ustalane w uzgodnieniu ze Związkiem.
  Nie jesteś skazany na jedyną propozycję ?nie do odrzucenia?, jaką przedstawi Ci pracodawca
  .

 • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom. Dbamy o zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy i wynagradzania, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Związek dba o odpowiednie i zgodne z prawem zasady bezpieczeństwa oraz warunki pracy w tym zakresie uczestniczy w Komisjach Bezpieczeństwa oraz organizuje wybory Społecznych Inspektorów Pracy. W przypadku naruszenia w zakładzie przepisów prawa pracy z inicjatywy związku może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

 • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ ''Solidarność''-80.
  Głównym celem działania NSZZ ''Solidarność''-80 jest ochrona praw, godności oraz interesów członków Związku i ich rodzin.

Wymienione przez nas elementy to tylko niewielka część tego czym się zajmujemy.
Swoje cele realizujemy działając zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych oraz naszym Statutem.

Przystępując do nas nie będziesz już sam. Tworząc nową organizację związkową NSZZ ?Solidarność?-80 będziesz miał wpływ na to co się dzieje w Twoim miejscu pracy.

Jak założyć organizację związkową w swoim miejscu pracy?

1.      Co najmniej 10 osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy musi podjąć uchwałę
o utworzeniu zakładowej organizacji związkowej.

2.      Założyciele organizacji związkowej zapoznają się ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą. Założyciele wypełniają deklaracje członkowskie.

3.      Składają wniosek o rejestrację do Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ ?Solidarność?-80

4.      Nowopowstała organizacja zobowiązana jest do uzyskania numeru REGON oraz NIP

5.      Kolejnym etapem jest założenie konta bankowego, wykonanie pieczątek

Ważne jest zachowanie terminu wybrania władz zakładowej organizacji związkowej. Wybory musza się odbyć do trzech miesięcy od podjęcia uchwały o utworzeniu organizacji. Wybrany Zarząd powiadamia Dyrekcję zakładu pracy o powstaniu związku.


Macie pytania, potrzebujecie naszej pomocy- dzwońcie, piszcie do nas!

Witamy Serdecznie i zapraszamy Wszystkich Pracowników do współpracy oraz wstępowania w szeregi NSZZ ''Solidarność''-80. Jesteśmy przekonani, że wspólnie osiągniemy wiele dla poprawy warunków pracy i płacy oraz wzajemnego poszanowania,
a także rozwoju dialogu społecznego
.

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski